Pagbibigay ng Regalo sa Kapaskuhan

Taon-taon ay ginaganap sa Parokya ng Presentation of the Child Jesus (PCJ),  ang pagbibigay ng mga regalo sa mga batang kapus-palad na mula sa mga lugar na nasasakupan ng parokya upang makatulong sa kanila at magpa-abot ng mensahe ng Panginoon.  Nitong nakaraang 2015, ito ay ginanap noong ika-19 ng Disyembre na may temang – AKING PAROKYA, AKING TAHANAN SA TAON NG AWA.

Mula sa Parokya at mga ilang organisasyon dito tulad ng Commission on Catechism and Religious Education (COMCARE), Legion of Mary, Sanloob, Knights of Columbus at iba pang volunteer-servants,  nagsama-sama sila upang makapaghanda para sa limang-daang (500) mga bata, na ang edad ay mula 3-taong gulang pataas.  Sa munting mga regalo, pagkain at payak na Christmas Program ay napadama sa kanila ang halaga ng kapaskuhan:  hindi ang materyal na mga bagay kundi ang kagandahang-asal,  pagtutulungan at pagkaka-isa dahil dito nakikita ang presensya ng Panginoong Hesus.

Layunin ng Parokya na bigyang halaga ng mga bata ang tunay na diwa ng Pasko; ang araw na ipinanganak si Hesus ay pagpapakita ng ating Panginoong Diyos ng Kanyang  pagmamahal sa atin at sa buong sanlibutan.

 

-Roshenna Rapada, COY-YCB