Ang Alay Kay Maria ay isang pagninilay na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo upang maipakita natin ang ating paggalang at pagmamahal sa ating Mahal na Birheng Maria. Ito ay nagsimula noong ika-2 ng Mayo sa tulong ng mga kabataang boluntaryo sa ating parokya, ang Presentation Of The Child Jesus Parish. Ito ay nahati sa tatlong gawain. Una ay ang pagdarasal ng Banal na Rosaryo. Naipapakita rito ang pag-alala sa mga pangyayari na dumaan sa buhay nina Maria,Jose at Jesus. Pangalawa,ang pagbibigay ng katesismo ng mga COMCARE (isa sa mga nangangalaga ng mga kabataan.)  Itinuturo nila ang buhay ng tatlong persona ng Diyos, dahilan ng pagrorosaryo at pagpapaliwanag sa mga bagay tulad ng mga misteryo ng araw sa pagdarasal ng Banal na Rosaryo. At pangatlo, ay ang pag-alay ng mga bulaklak para kay Maria upang maipakita at maiparamdam natin ang ating walang hanggang pagmamahal para sa kanya.

Kami, bilang kabataan sa mga parokyang (Commision On Youth), ay maraming aral na natutunan sa pamamagitan ng karanasang ito. Isa na rito ay ang pagkakaroon ng mahabang pasensya para sa mga kabataan na tulad namin ay nangangailangan ng pag-unawa kahit sila ay makukulit. Dapat rin kami maging isang magandang halimbawa sa pamamagitan ng maayos na pagdidisiplina o pagsasaway, sa ganon ay  maisabuhay nila ang mga magagandang kaugaliang nakikita nila sa kanilang itinuturing mga Ate at Kuya.  Bilang kabataan, natutunan rin namin na sa pamamagitan lamang ng simpleng katahimikan sa kapaligiran ay mararamdaman ang presensiya ng Banal na Pamilya. Higit sa lahat, natutunan rin namin na sa pamamagitan ng pagrorosaryo at pagdarasal ang kahalagahan ng ugnayan para sa Banal na Pamilya. Sa pamamagitan ng Alay Kay Maria,ay napatunayan rin naming mga kabataan na mas lalo kaming napalapit kay Mama Mary sapagkat ito ang naging dahilan upang higit  magtiwala at humiling sa Kanya ng gabay at proteksiyon.

Natapos ang gawaing ito noong ika-27 ng Mayo sa pamamagitan ng banal na misa, pagsalo-salo sa mga biyaya at pagbibigay dangal sa mga kabataan at ilang mga magulang na nakilahok sa gawaing ito. BILANG MGA BOLUNTARYONG KABATAAN,HANGAD NAMIN NA IPAGPATULOY ANG AMING DEBOSYON SA BANAL NA PAMILYA! PAGPALAIN TAYONG LAHAT NG DIYOS!