On the evening of Saturday, June 3, the parishioners of the Presentation of the Child Jesus Parish  began their celebration of the Solemnity of Pentecost, the birthday of the Church.

Fr. Rodel Paulino observed that  much has changed in the way PCJ celebrated Pentecost now.- more vibrant and joyous, with  much greater participation of more servants and parishioners.

He said that this really shows PCJ is becoming a Communion of Communities.

Two  of PCJ’s  parish servants share their experience when they attended the praise and worship services and the Mass that evening.

Kakaibang Kaarawan, Nagkakaisang Pananampalataya

pamilya. Nandiyan ang pag eekis sa kalendaryo ng mga kaarawan, ang mga bisita na kukumbidahin, maging ang mga ihahanda ng Mommy ko. Tunay na kasiyahan ang madarama ng isang magdadaos ng kaarawan.

Birthday daw ng Simbahang Katolika. Pentecost ang tawag dito. Dalawang linggo nang may paanyaya ang parokya. Hangga’t maaari, pula daw ang kasuotan. Simbolo ng Pentekostes, ang apoy na siyang nag-aalab sa pananampalataya ng bawat Kristiyano.

Inekis ko na ang araw ng Sabado, ika-3 ng Hunyo 2017.

Isa ako sa naging abala sa pagtitipon na ito. Naitalaga ang mga grupo ng kabataan na kumanta, umindayog sa praise and worship ng PCJ Light of the Holy Spirit Charismatic Community, at makinig sa mga testimonya ng kapwa layko.

Kakaibang kaarawan pala eto, nasambit ko. Niyakag ko ang buo kong pamilya, at siniguradong lahat kami ay nakapulang pang-itaas. Tumimo sa akin ang mga mensahe ng kapwa layko.

Pagbabago mula noong 2012

Ayon kay Fr. Rodel Paulino, nakita niya ang kaibahan sa pagdaraos ng Pentekostes noong 2012 at ngayong 2017. Marahil parehong masaya, ngunit lumago na ang PCJ. Kapansin-pansin ang kakaibang lundag, ang walang katapusang kuhaan ng litrato na animo’y sumasalamin sa mga magagandang samahan sa parokya, at ang di magkamayaw na palakpakan habang pinapakilala ang mga layko.

Tunay na naisakatuparan ang misyong pamayanan sa mga pamayanan.(Communion of Communities)

 

Nagtampo, nawala, bumalik, nagbabago

Masasabing malayo na rin ang nilakbay ng PCJ. Ayon kay Fr. Rodel, marami na rin ang nawala, nagtampo, patuloy na naghahanap ng mga sagot sa kanilang mga katanungan. Ngunit marami rin ang bumalik, patunay na nagkakakaroon ng pagbabago sa pakikipag-ugnayan sa kapwa layko, at marahil dahil sa masasamang nangyayari sa lipunan, sumisidhi na rin ang pangangailangan ng parokyano na magdasal, at naisasantabi na ang mga hindi pagkakaunawaan.

Hinimok akong mag-isip sa mga mensahe ni Fr. Rodel, na maraming bagay sa mundo ang masasabing biyaya mula sa Diyos. Hindi lang natin eto makita dahil iba ang nagiging pamantayan natin ng biyaya. Lagi tayong nakaabang sa materyal na biyaya.

 

Huminto ka, kapatid. Tawagin natin ang Banal na Espiritu.

Naibida din ni Bro Bong Dalina, isang kabataan sa PCJ na lumahok sa World Youth Day 2016 sa Krakow, Poland ang mga biyayang kanyang natanggap. Nagbago man si Bong, naging kayakap pa rin niya ang pananampalataya na kahit anuman ang magiging pagsubok sa buhay, kanya etong malalampasan.

Naging masidhi  naman ang pagtawag ng pagsisilbi kay Sis Dailou Yap. Dating MUGC, tinanggap niya ang alok na hawakan ang PCJ office. Challenging, ika nga niya, pero ang mas naging pagsubok ang pagbabago ng kanyang buhay ispirituwal. Natuto siyang umintindi sa mga kapwa layko at ang pagpapala ay pumalaob sa kanya sa bawat gawain niya sa simbahan. Tunay na sundalo ng Panginoon. Isang kahanga-hangang layko.

Marahil ang patuloy na pagdarasal natin para sa isa’t isa, ang pagtanggap sa mga kahinaan at kalakasan ng bawat servant at  kasapi ng BEC, ang siyang tumulong sa PCJ para marating ang kakaibang samahan. Isang sambayanan tayong nagkakaisa, nakikipagkaisa at iisa para sa Ama, at sa Anak, at sa Banal na Espiritu.

Maligayang kaarawan kapatid, kadikit mo ako sa iyong Pananampalataya.

 

-Minnie Ramas


Even as we grow as a parish community, we need the Holy Spirit to guide us and bless us all the way. 

I was very happy to see the fruits of the preparation that the parish leaders / servants  did for the Pentecost celebration despite the absence of Fr. Rodel who joined the pilgrimage.

Collaboration and team-work was great; no complaints heard even as adjustments had to to be done close to deadline. The practice of the parade of banners was well attended.

The red attire of at least 300 concentrated on the center rows of pews and the 38 banners at the center aisle created a very strikingly different view from the usual liturgical celebrations.

The church became so colorful inside, so radiant like it was afire!

Fr. Rodel gave a very inspiring talk. What seems to have stuck in my mind is the word forgiveness… that without it, one cannot receive the Holy Spirit and enjoy His gifts.

Even as we grow as a parish community. thru BECs and other ministries, we need the Holy Spirit to guide us and bless us all the way.

And the LOHS worship leader did a great job exhorting the congregation.  The LOHS band also provided joyful resounding music.

 

-Bert Dacuycuy

Minnie Ramas
Bert Dacuycuy