Uncategorized

Page Title

Alay Kay Maria 2016 Ang Alay Kay Maria ay isang pagninilay na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo upang maipakita natin ang ating paggalang at pagmamahal sa ating Mahal na Birheng Maria. Ito ay nagsimula noong ika-2 ng Mayo sa tulong ng mga kabataang boluntaryo sa ating parokya, ang Presentation Of The Child Jesus Parish. Ito [...]

By |2017-01-02T12:38:17+08:00June 26th, 2016|Uncategorized|

The Making of Our Parish

In the late 1970s, the responsibility of addressing the spiritual needs of the faithful inside BF Homes Parañaque was administered solely by the Parish of the Resurrection of Our Lord, under Msgr. Ceferino Sanchez. Since Phase III and IV were about 3-4 kms. away from the church in Phase I, Sunday masses in said areas [...]

By |2015-10-30T11:06:37+08:00October 30th, 2015|Uncategorized|